Polityka dotycząca plików cookie

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

 • Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem: spectage.co
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowy partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – Spectage GRACJAN KASPRZYK, prowadzący działalność pod adresem: Chorwacka 35/33 Wrocław, posiadająca nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8952227985, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje plików cookie

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki te nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na usuwanie plików cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie wirusów, koni trojańskich i innych robaków na Urządzenie Użytkownika jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – wykorzystywane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookies zewnętrzne – Administrator nie odpowiada za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu. Lista partnerów znajduje się w dalszej części Polityki dotyczącej plików cookie.

§ 4 Cele, dla których wykorzystywane są pliki cookie

 • Marketing i reklama – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies w celach marketingowych oraz serwowania Użytkownikom reklam.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych, takich jak statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te są gromadzone w celu analizowania i ulepszania Witryny.
 • Serwisy multimed ialne – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies w celu dostarczania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społeczne – Administrator i zewnętrzne strony internetowe wykorzystują pliki cookie do wspierania usług społecznych

§ 5 Zewnętrzne strony internetowe

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Facebook
 • YouTube

§ 6 Możliwości określenia warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na urządzeniach użytkownika przez serwis i usługi zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych plików cookie
 • Informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych, są dostępne na stronie internetowej: jak wyłączyć pliki cookies .
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Zastrzeżenie

 • Administrator stosuje wszelkie możliwe środki, aby zapewnić bezpieczeństwo danych umieszczanych w plikach cookies. Należy jednak zauważyć, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym od aktywności Użytkownika i bezpieczeństwa używanego przez niego urządzenia.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookies, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie w wyniku świadomego lub nieświadomego działania Użytkownika, wirusy, konie trojańskie i inne oprogramowanie szpiegujące, którymi może zostać zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
 • Aby chronić się przed zagrożeniami wskazanymi w poprzednim punkcie, użytkownicy powinni przestrzegać dobrych praktyk korzystania z sieci.
 • Usługi świadczone przez strony trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w dowolnym momencie zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel i sposób korzystania z plików cookie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie dozwolonym przez prawo za działanie plików cookies wykorzystywanych przez strony internetowe partnerów. Użytkownicy mogą niezależnie zarządzać uprawnieniami i ustawieniami plików cookie dla dowolnej witryny w dowolnym momencie.

§ 8 Wymagania dotyczące usług

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie funkcji Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 9 Zmiany w polityce cookies

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Cookie w dowolnym momencie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Zmiany wprowadzone w Polityce plików cookie będą zawsze publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania Polityki cookies.